Alle belangstellendes word hartlik uitgenooi om Ekklesiapark te besoek nadat ‘n afspraak in dié verband gemaak is. As iemand belangstel, word ‘n stel vorms aan hom/haar beskikbaar gestel wat voltooi moet word, onder andere deur ‘n mediese praktisyn. Na voltooiing van die vorms, word die voornemende inwoner aan die bestuurspan bekendgestel, onder meer met die doel om ‘n assesering te doen ter wille van die korrekte plasing. Die datum van okkupasie/opname word dan vasgestel.

Klik op ‘n vorm om af te laai en te druk – stuur die ingevulde vorm aan : info@ekklesiapark.co.za

Aansoekvorm

Inkomstestaat

Mediese-vorm

Ekklesiapark Houserules