Kontak

Ekklesiapark ligging

U is welkom om ons weeksdae gedurende werksure te kontak. Maak ‘n afspraak en kom besigtig die fasiliteite.

Ekklesia Park bestuur is beskikbaar gedurende werksure.
Kantoor:        011 886 1430/1/2
Algemene e-pos:           info@ekklesiapark.co.za

Vir enige verdere navrae kan u gerus met ons maatskaplike werker, Elsabie Walters, in verbinding tree of ‘n e-pos aan haar stuur by elsabiew@ekklesiapark.co.za

Ekklesiapark
Parklaan 2
Blairgowrie
Randburg
2194