Die diens van ‘n voltydse maatskaplike werkster is beskikbaar vir die inwoners en hulle families. Sy reel doelgerigte sosiale aktiwiteite om die inwoners to motiveer om deel te neem sodat hulle intellektuele, fisiese en sosiale interaksie en stimulasie kry.