Vrywilligers is gereeld betrokke by die verskeie aktiwiteite wat meer kleur aan die bejaardes se dae verleen en bydra tot die Tuiste se toewyding aan die beginsel van ‘aktiewe veroudering.’

Die inwoners is bevoorreg dat die kerklike gemeenskap op meer as een wyse by hulle betrokke is. Bidure word weekliks, behalwe gedurende skoolvakansies, deur die leraars van die plaaslike omliggende gemeentes van verskillende denominasies aangebied. Hulle vrywilligers roteer maandeliks om ‘n oggendtee met heerlike eetgoed en musiekoptrede deur ‘n kunstenaar of groep aan te bied.