Die missie van Ekklesiapark stel dit duidelik dat versorging van bejaardes en ander verswakte persone in getrouheid aan die Christelike liefdesgebod op holistiese wyse voorsien word.